• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε. (Μελίνα Μάρακα)' | 13 Μαρτίου 2017, 12:41

    Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο: Άρθρο 4 Γενική Κατοικία, σελ.5 Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1: «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών». Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.