• Σχόλιο του χρήστη 'Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγου Υπαλλήλων Αρχής Προσφυγών (αρμόδια Υπηρεσία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε δεύτερο βαθμό)' | 13 Μαρτίου 2017, 13:45

    Στην περίπτωση 47 του αρθ.4 περί εγκαταστάσεων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει διευκρίνιση αν αφορούν ανοιχτές δομές ή κλειστές. Η διαφοροποίηση είναι μεγάλη, γιατί αν και κίνδυνοι κοινωνικής έντασης μπορούν μελλοντικά να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους, η διαφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα καταστάσεων που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν εύκολα. Η εμπειρία ως τώρα έχει καταδείξει ότι σε περίπτωση ανοιχτών δομών προκαλούνται ακόμη και αντιπαραθέσεις μεταξύ ντόπιων πληθυσμών και φιλοξενούμενων αλλοδαπών, αν και φυσικά πολλές φορές υπάρχει και συνεργασία. Ένας ακόμη παράγοντας, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί σε ανοιχτές δομές τυγχάνουν μεγαλύτερης εκμετάλλευσης οικονομικά και εργασιακά, ενώ οι πιο ευάλωτοι από αυτούς τίθενται σε "έμμεσο" κίνδυνο από την ανάπτυξη δικτύων που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν "τα πάντα και τους πάντες" ακόμη και στα πλαίσια του κοινού ποινικού δικαίου. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εύκολη η δημιουργία εντυπώσεων και καταστάσεων με δημοσιογραφικό μανδύα ή όχι.Μπορεί εύκολα να εξελιχθούν σε κέντρα παράνομων πράξεων με την ανοχή των αρχών, τον φόβο των υπολοίπων αλλοδαπών που διαμένουν σ΄αυτές, ακριβώς επειδή φοβούνται-δεν ασχολούνται-έχουν να σκεφτούν την επιβίωση τους και φυσικά την αδιαφορία και τις φοβίες των ντόπιων πληθυσμών. Από την άλλη οι κλειστές δομές μπορούν όλα τα παραπάνω να τα επιτείνουν, να τα ενισχύσουν και να τα μεγεθύνουν, ειδικά όταν δεν υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, δεν υπάρχει η κατάλληλη και ανάλογη φύλαξη,όταν δεν υπάρχει μέτρο αντιμετώπισης έκκρυθμων καταστάσεων, όταν δεν υπάρχει ίση μεταχείριση και κατάλληλη διαλογή διαμενόντων φιλοξενούμενων αλλοδαπών αναλόγως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σωματικής ακεραιότητας, φυλής. Παράγοντες που επηρεάζουν και ανακινούν καταστάσεις, διαφωνίες και αντιπαραθέσεις ή/και συνεργασίες ή απλά σεβασμό και ανοχή είναι το μέγεθος της εξάρτησης των δομών από την ντόπια κοινωνία. Η δημιουργία οικονομικών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα ύπαρξης/εμφάνισης παραεμποριου ή εμφάνισης κρουσμάτων ποινικών αδικημάτων από την προσπάθεια καλυτέρευσης του βιοτικού επιπέδου στο πλαίσιο της επιβίωσης που επιθυμούν οι αλλοδαποί φιλοξενούμενοι είναι δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Απλά ζητήματα, όπως το επίπεδο υγιεινής ή η αποκομιδή απορριμάτων, ο σεβασμός της ιδιωτικής περιουσίας των ντόπιων πληθυσμών, η πιθανή κοινωνική πρακτική σε θέματα εμφάνισης και συμπεριφοράς σε δημόσιο χώρο που διαφέρουν απο χώρα σε χώρα, είναι σημεία τριβής και ταυτόχρονα σημεία επαφής και κοινωνικής συμβίωσης και η όποια κατάληξη τους επηρεάζεται και σχηματίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο κατανόησης-ανοχής-σεβασμού και θέλησης όλων των πλευρών. Χρειάζονται, θεωρούμε, πολλές διευκρινίσεις και ειδικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, ειδικά μέσα στο οικιστικό ιστό μεγάλων πόλεων ή κωμοπόλεων.