• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ' | 13 Μαρτίου 2017, 13:08

    Με την προωθούμενη ρύθμιση του επιτρεπτού χωροθέτησης ΚΤΕΟ – Ι ΚΤΕΟ σε περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας, επιχειρείται για ακόμη μια φορά, να ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση και κάποιων επιπλέον Ι.ΚΤΕΟ, σε περιοχές από τις οποίες – και όχι άδικα – έχουν αποκλειστεί όλα τα υπόλοιπα και λειτουργούντα σήμερα 180 Ι.ΚΤΕΟ. Αν κάποιος διαθέσει ελάχιστο χρόνο στην ανάγνωση των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Ι. ΚΤΕΟ, των ελάχιστων αναγκαίων διαστάσεων των οικοπέδων ή γηπέδων εγκατάστασης τους (1.500 τ.μ και 4.000 τ.μ αντίστοιχα) αλλά και τον ίδιο τον χαρακτήρα της δραστηριότητας τους, θα αντιληφθεί ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις με δραστηριότητα, προϋποθέσεις και χαρακτήρα, μη συμβατό με τον κυρίαρχο χαρακτήρα των προβλεπόμενων χρήσεων σε περιοχές γενικής κατοικίας. Ταυτόχρονα, η αναγκαιότητα ύπαρξης και δημιουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, είναι άμεσα συνυφασμένη με την περιοδικότητα του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου των υπόχρεων σε αυτόν οχημάτων. Αυτή η περιοδικότητα, στην μέγιστη συχνότητα της δεν είναι βραχύτερη από ένα έτος – και αυτό σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων οι οποίες δεν είναι και η πολυπληθέστερες αριθμητικά (πχ Δ.Χ. κ.α.) ενώ στην πλειοψηφία τους τα λοιπά υπόχρεα οχήματα και δίκυκλα έχουν μια διετή περιοδικότητα σε αυτό τους τον έλεγχο. Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι τέτοιες εγκαταστάσεις, οι οποίες καλούνται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τεχνικού ελέγχου στα υπόχρεα οχήματα, λόγω της ακριβώς της προκαθορισμένης συχνότητας αυτού του ελέγχου (κατά κανόνα ανά δυο έτη για κάθε όχημα), δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε και αναγκαίο να ιδρύονται σε περιοχές με κυρίαρχο τον χαρακτήρα χρήσης αυτόν της κατοικίας με την λειτουργία του οποίου δεν σχετίζονται ούτε και εξυπηρετούν κιόλας όπως άλλες ενδεχομένως χρήσεις (πχ πρατήρια καυσίμων, ίσως και συνεργεία). Η δε ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής (δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ) στις προβλεπόμενες ήδη σήμερα περιοχές υποδοχής της (με χρήσεις χονδρεμπορίου, ΒΙΟΠΑ ΒΙΠΕ) σε τέτοια πυκνότητα – αλλά και σε βαθμό απόλυτου κορεσμού- δεν καταλείπει κανένα έλλειμα, ούτε στις αναγκαίες προς τούτο υποδομές, αλλά ούτε και την παραμικρή επιβάρυνση στους υπόχρεους σε τεχνικό έλεγχο, καθόσον οι επιτρεπόμενες για εγκατάσταση ΚΤΕΟ σήμερα περιοχές ανά την επικράτεια, δεν απέχουν πέραν των 15΄ λεπτών από τις περιοχές (και με σχετική πολεοδομική χρήση) κατοικίας τους. Εν ‘όψη των ανωτέρω, εκτιμώ ότι η σχετική πρόβλεψη του επιτρεπτού ίδρυσης ΚΤΕΟ σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας είναι άστοχη και περιττή, ενώ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, από την υποτιθέμενη έλλειψη που φαίνεται να επιχειρεί να καλύψει. Περαιτέρω, δεν μπορώ να αντιληφθώ πως είναι δυνατό να υφίσταται τέτοια πρόβλεψη χωροθέτησης αυτής της δραστηριότητας σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας (άρθρο 4), ενώ απουσιάζει από άλλες περιοχές με σαφώς πιο συμβατή, με την δραστηριότητα των ΚΤΕΟ χρήση, όπως Τεχνολογικό Πάρκο (Άρθρο 11 του σχεδίου Π.Δ.), Εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 13 του σχεδίου Π.Δ.) αλλά και αυτές ακόμα τις περιοχές με χρήση Τουρισμός – Αναψυχή (Άρθρο 6) όπου προβλέπονται οι εγκαταστάσεις χώρων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.