• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων' | 13 Μαρτίου 2017, 14:04

    Όπως ορθά προαναφέρθηκε, αν επιτραπεί η χωροθέτηση ΚΤΕΟ – Ι. ΚΤΕΟ σε περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας, θα ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση επιπλέον Ι.ΚΤΕΟ σε περιοχές από τις οποίες είχαν αποκλειστεί όλα τα υπόλοιπα, λειτουργούντα σήμερα, περίπου 180 Ι.ΚΤΕΟ. Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη λειτουργία όλων των κλάδων που σχετίζονται με το αυτοκίνητο και η ανατροπή αυτών οδηγεί σε αδιέξοδα, που με τη σειρά τους εξωθούν τις επιχειρήσεις να ασκούν πλημμελώς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες στην περίπτωση των ΚΤΕΟ σχετίζονται άμεσα και δραματικά με την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον /δημόσια υγεία. Με βάση τα παραπάνω, η ανατροπή, εκ των υστέρων, βασικών κανόνων ίδρυσης /λειτουργίας για τα ΚΤΕΟ, σε όφελος ορισμένων και εις βάρος των υπολοίπων είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Το Υπ. Περιβάλλοντος αντίθετα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υποστηρίξει την έναρξη ελέγχων στα ΚΤΕΟ, ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούν (έλεγχοι πεδίου), καθώς αυτοί απουσιάζουν σήμερα.