• Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής: «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» Αιτιολόγηση: Να μην υπάρχει ο περιορισμός της μοναδικής χρήσης του οικοπέδου. Ο περιορισμός «μοναδική χρήση του οικοπέδου» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νέο νόμο 4439/2016 που επιτρέπει και άλλες χρήσεις (γραφεία, κλπ.) ακόμη και σε ορόφους του κτιρίου του πρατηρίου. Έρχεται επίσης σε αντίθεση με τις διατάξεις της ειδικότερης νομοθεσίας για τα πρατήρια, αφού σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α) άρθρο 2, στα πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν να ασκούνται συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως πλύση - λίπανση, παροχή υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλλακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτονται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρατηρίου, εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθμευση οχημάτων, κ.α., ενώ ΔΕΝ δίνεται πλέον η δυνατότητα ανάπτυξης στο ίδιο οικόπεδο της κατοικίας του ιδιοκτήτη και η επαγγελματική του δραστηριότητα που συνήθως συμβαίνει κυρίως σε ημιαστικές περιοχές και προβλέπεται και από τον πρόσφατα δημοσιευθέντα νόμο 4439/2016.