• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, IKTEO KOMBΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ' | 13 Μαρτίου 2017, 15:17

    Κύριε Υπουργέ, Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που είναι στην ηλεκτρονική διαβούλευση, προβλέπεται στο άρθρο 4 στην παράγραφο 29 η επαναφορά της εγκατάστασης και λειτουργίας Ιδιωτικών .ΚΤΕΟ στην Γενική Κατοικία. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. To νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ καθορίστηκε με τα άρθρα 33 έως και 41 του νόμου του ν. 2963/2001 <> ( ΦΕΚ Α' 268 ) και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, σχετικών με την αδειοδότηση, υπουργικών αποφάσεων . Ειδικά για το θέμα της χωροθέτησης των Ι.Κ.Τ.ΕΟ., εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34, παρ. 2 & 36 παρ. α. όπου για την Αθήνα , Θεσσαλονίκη επέτρεπαν στην Γενική Κατοικία και Πολεοδομικό Κέντρο την εγκατάσταση και Λειτουργία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. 3. Τροποποιήσεις στις διατάξεις χωροθέτησης των ΙΚΤΕΟ α. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3710/2008 ( Α' 216), θεσπίστηκε απαγόρευση εγκατάστασης μετά τη θέση σε ισχύ αυτού, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο σε περιοχές Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου ,ενώ με την παρ.5 του άρθρου 5 του ν.3897/2010 ( Α' 208),καθορίστηκε η λειτουργία των ήδη ιδρυθέντων στις συγκεκριμένες περιοχές και θεσπίστηκε η υποχρέωση μετεγκατάστασής τους, οριστικά και αμετάκλητα ,εντός είκοσι (20) ετών από την δημοσίευσή του, σε περιοχές εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου. β. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ,ότι το ΥΕΧΩΔΕ, κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του μετέπειτα ν.3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216), για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος δεν είχε αποδεχτεί ανάλογη σχετική ρύθμιση για την Ίδρυση και Λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο . σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου . γ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ν. 3897/2010 ( Α 208), η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 5 του νόμου αυτού ,με την οποία όπως προαναφέρθηκε ,καθορίστηκε η λειτουργία των ήδη ιδρυθέντων στις συγκεκριμένες περιοχές και θεσπίστηκε η υποχρέωση μετεγκατάστασής τους ,οριστικά και αμετάκλητα, εντός είκοσι(20) ετών από τη δημοσίευσή του ,σε περιοχές εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου , αποσκοπούσε στην προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές , με ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου ,των ρύπων και του θορύβου. Η δε προθεσμία των είκοσι (20) ετών για τη μετεγκατάστασή τους είχε θεωρηθεί εύλογη προκειμένου να αποσβεστεί η επένδυση και να υπάρξει και ένα σχετικό κέρδος του επενδυτή. Επομένως από την στιγμή πουεδώ και εννέα χρόνια έχει ήδη διαμορφωθεί με τους παραπάνω ισχύοντες όρους η επιχειρηματική, οικονομική δραστηριότητα των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ποιος ο λόγος που επανέρχεται η πρόταση για εγκατάσταση και λειτουργία αυτών στην Γενική Κατοικία ; Ποια η σκοπιμότητα ; H μήπως υπάρχει η αναγκαιότητα ότι δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες των αστικών κέντρων με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ; ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ