• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Αλεξίου, Δικηγόρος' | 13 Μαρτίου 2017, 15:07

    Στο άρθρο αυτό («Γενική Κατοικία») εισάγονται περιορισμοί ανά κατηγορία ειδικής χρήσης, οι οποίοι όμως δεν προκύπτει εάν στηρίζονται σε ειδική πολεοδομική τεκμηρίωση, αλλά αντίθετα φαίνεται να έχουν τεθεί αυθαίρετα. Είναι σαφές ότι τέτοιο ποσοτικοί περιορισμοί περιορίζουν αδικαιολόγητα την ευχέρεια ανάπτυξης μιας περιοχής, η οποία αποτελεί αντικείμενο ειδικής ρύθμισης τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού, υπό τις κατευθύνσεις και τους περιορισμούς -μόνο- του υπερκείμενου σχεδιασμού. Προτείνεται η απαλοιφή όλων των ποσοτικών περιορισμών, ώστε να καταλείπεται η ευχέρεια χωροταξικής και πολεοδομικής αντιμετώπισης κάθε περιοχής σύμφωνα με τον προορισμό της. Εναλλακτικά προτείνεται η επαναφορά των αντίστοιχων ορίων που εισήγαγε ο Ν.4269/2014, όπου υπήρχαν. Σημειώνεται, παρεμπιπτόντως, ότι η παραπομπή της παραγράφου 5 σε «μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)» δεν είναι σαφής, καθώς δεν ορίζεται κάπου η κατηγορία Α.