• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ' | 13 Μαρτίου 2017, 16:48

    Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ζώνης χονδρεμπορίου σε "εμπορευματικό πάρκο", όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος, προτείνουμε να περιληφθούν όλες οι κατηγορίες των εμπορικών χρήσεων, όπως περιγράφονται στην κατηγορία 8 των Ειδικών Χρήσεων(δηλ. τα εμπορικά κέντρα (8.6), και οι δημοτικές αγορές (8.3)) και επιπρόσθετα ενδεχομένως η χρήση μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων (5). Από την άλλη, όπως εξαιρέθηκαν οι κατηγορίες (30) -κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων και η (33) -εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, θα προτείναμε να εξαιρεθεί και η χρήση (34) - εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την χρήση του εμπορευματικού πάρκου. Λούκου Ελένη αρχιτέκτων