• Σχόλιο του χρήστη 'Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 13 Μαρτίου 2017, 16:24

    Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες χρήσεις γης, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να έρχονται σε αντιπαράθεση με τις νέες, ώστε η επερχόμενη αλλαγή να συνδράμει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη περιοχών οι οποίες ευρίσκονται ήδη σε καθεστώς «Ζώνης Χονδρεμπορίου». Επίσης, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σωστή λειτουργία της ζώνης χονδρεμπορίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται α)όλες οι χρήσεις της κατηγορίας 8 (8.1 έως 8.7), και β)η χρήση 28.8, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχήματα σε καθορισμένους χώρους.