• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' | 13 Μαρτίου 2017, 16:03

    Θα πρέπει να προστεθούν οι κατηγορίες (8.5) πολυκαταστήματα και (8.6) εμπορικά κέντρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός επιφάνειας για την κατηγορία (3) εκπαίδευση και για τις κατηγορίες (13) εστίαση και (14) αναψυκτήρια.