• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ' | 16 Μαρτίου 2017, 13:25

    Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αντιστοιχιση χρήσεων γής με τις κατηγορίες χρήσεων που ορίζονται από τις υγειονομικές διατάξεις. Η "Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών" είναι αναψυκτήριο, κέντρο διασκέδασης-αναψυχής ή γενικά χώρος συνάθροισης κοινού? οι "Επιχείρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών" είναι ουσιαστικά εμπορικά καταστήματα. Όμως η αναφορά σε "χονδρικό" οδηγεί σε απαγόρευση τους εντός σχεδίου. Η ασάφεια αυτή πρέπει να διευκρινιστεί γιατί δημιουργούνται πολλ΄΄α προβλήματα στις χρήσεις γης.