• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας' | 16 Μαρτίου 2017, 15:49

    Περιοχές γενικής κατοικίας Καταγράφεται αρνητικά ότι επιτρέπονται χρήσεις που επιβαρύνουν υπέρμετρα την λειτουργία του αστικού ιστού όπως: - Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όριο μεγέθους δόμησης - Κέντρα έρευνας δίχως όριο μεγέθους δόμησης - Σιδηροδρομικοί σταθμοί - Προβλεπόμενοι από ρυμοτομικό σχέδιο - Σταθμοί αστικών & υπεραστικών λεωφορείων - Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ - ΚΤΕΟ ενώ απαγορεύονται - Κτίρια εστίασης άνω των 250 τ.μ. - Κτίρια αναψυχής άνω των 100 τ.μ. - Κτίρια και εγκαταστάσεις ειδικής εκπαίδευσης, ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού, τεχνών κλπ Σημειώνεται η επιτρεπόμενη χωροθέτηση Μονάδων Ψυχοκινητικής Αποκατάστασης, μόνο στις περιοχές αμιγούς κατοικίας και όχι σε άλλες περιοχές. Θετικά καταγράφεται η επιτρεπόμενη χρήση Αστικής Γεωργίας στις περιοχές Αμιγούς και Γενικής Κατοικίας αρκεί να της δοθεί σαφές περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής.