• Σχόλιο του χρήστη 'Διεύθνση Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά' | 17 Μαρτίου 2017, 10:24

    Στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε εξέλιξη δυο μελέτες τροποποίησης Γ.Π.Σ. Η μελέτη «Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης» νυν Δ.Κ. Πολίχνης και η μελέτη «Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ευκαρπίας» νυν Δ.Κ. Ευκαρπίας και οι δύο μελέτες ανατέθηκαν το 2008 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και οι δυο μελέτες βρίσκονται στο Β2 στάδιο (οριστική πρόταση) έχουν παραληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης αλλά και για τις δυο τροποποιήσεις ΓΠΣ δεν μπορεί να προχωρήσει η εισήγηση στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις εγκρίσεις τους, καθώς εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των παρελκόμενων μελετών ‘’Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας’’ και ‘’Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων’’ (ΣΜΠΕ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο χρόνος εγκρίσεις τους (έχουν παρέλθει σχεδόν δυο χρόνια). Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε τον αρχικό σχεδιασμό άρθρο 18 παρ. 5 του σχεδίου νόμου «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ. Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος» εντάσσοντας στις μεταβατικές διατάξεις τα εν εξελίξει Γ.Π.Σ. που βρίσκονται στο Β2 στάδιο (οριστική πρόταση) και όχι μόνο αυτά για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ. Η μη υπαγωγή αντίστοιχων υποθέσεων στις μεταβατικές διατάξεις και η συνέχιση με τις διατάξεις του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε εκκρεμείς υποθέσεις έγκρισης ΓΠΣ καθώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα τελευταία χρόνια μετά τον Ν.4269/2014 [(έγινε εναρμόνιση των χρήσεων γης με τον Ν.4269/2014 άρθρα 13 ως 32 και μετέπειτα επιστροφή εκ νέου στο Π.Δ. της 23-2/6-3-87 (ΦΕΚ - 166 τ.Δ/6-3-1987)] θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση των χρήσεων γης με ότι αυτό συνεπάγεται(συμπληρωματικές συμβάσεις κ.α.)