• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Τζιβελόπουλος' | 17 Μαρτίου 2017, 11:03

    Η κινητή τηλεφωνία είναι χρήσιμη, αλλά όπως όλες οι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια για τους πολίτες. Η επικοινωνία γίνεται εφικτή με την χρήση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας από το 2011 χαρακτήρισε την ΗΜΑ «πιθανώς καρκινογόνο» . Η ασφαλής χρήση της τεχνολογίας είναι ως εκ τούτου επιβεβλημένη. Για τούτο, είναι απαραίτητη η ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των ορίων (Διεπιστημονικές προτάσεις ειδικών στην διάθεσή σας). Όταν θεσμοθετηθούν χαμηλότερα όρια, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σίγουρα διαφορετική τεχνολογία εκπομπής σήματος. Αντί για σταθμούς βάσης, θα πρέπει να οδηγηθούμε στην χρήση μικροκυψελών, πικοκυψελών και φεμτοκυψελών. Η τεχνολογία των μικροκυψελών ήδη χρησιμοποιείται στη χώρα μας άλλα χωρίς περιορισμούς στα όρια εκπομπής, έτσι δεν αξιοποιείται για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά απλώς διευκολύνουν τους παρόχους! Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, νοσοκομεία κλπ). Για την προστασία τους θα έπρεπε να απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραιών σε περίμετρο 500 μέτρων. Αυτή η χωροταξική ρύθμιση όχι μόνο λείπει από το υπό διαβούλευση ΠΔ, αλλά με το άρθρο 18 παράγραφο 2 προβλέπει: «Κατ’ εξαίρεση … δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας…» Δηλαδή κεραίες όπου θέλουν οι εταιρείες, χωρίς περιορισμούς ασφαλείας. ΖΗΤΑΜΕ την απόσυρση της παραγράφου 2 του άρθρου 18, την απαγόρευση κεραιών γύρο από σχολεία βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικές χαρές κλπ σε απόσταση 500 μέτρων και αντί για Σταθμούς Βάσης Κεραιών Κινητής τηλεφωνίας. Να προβλεφτεί η εγκατάσταση των παραπάνω αναφερομένων τύπων κεραιών μετά από ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των ορίων ακτινοβολίας, έτσι ώστε να είναι ασφαλής για όλους μας. Ο νέος αυτός σχεδιασμός αξιοποιώντας την αρχή προφύλαξης (άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β' της ΣυνθΕΚ) θα επιβάλει ισοκατανομή, χαμηλή όχληση και περισσότερη προστασία, τόσο για τις ευάλωτες ομάδες, όσο και γενικότερα για όλον τον πληθυσμό .