• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος Λέπεσης' | 17 Μαρτίου 2017, 13:09

    Κρίνεται απαραίτητη άλλη μία μεταβατική διάταξη, για τις Πολεοδομικές Μελέτες που θα εκπονηθούν σε εφαρμογή ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ που έχουν εγκριθεί με τις χρήσεις του ΠΔ/1987, όπου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής (π.χ. με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) του Διατάγματος με το οποίο θα μελετηθούν και θα εγκριθούν οι χρήσεις γης σε επίπεδο ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να ολοκληρώνονται ομαλά τα βήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού.