• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ' | 17 Μαρτίου 2017, 13:18

    Όπως έχουν ήδη παρατηρήσει και αρκετοί άλλοι σχολιαστές, υπάρχουν περιοχές Γενικής Κατοικίας, όπως ΜΕΤΣ, ΠΛΑΚΑ κλπ, όπου με ειδικά ΠΔ απαγορεύονται αρκετές χρήσεις γης από αυτές που επιτρέπονται στο παρόν Σχέδιο. Όταν κλείσει ένα παλαιό κατάστημα με αυτή την χρήση, δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο παρόμοιο με το προηγούμενο στο ίδιο ακίνητο. Με τις ειδικές ρυθμίσεις αυτές, απαξιώνονται ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για αυτήν την χρήση. Αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, επειδή δίπλα ακριβώς μπορεί να λειτουργούν άλλα παρόμοια. Δημιουργεί και ανισότητα δικαιωμάτων, μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ένα κράτος δικαίου από την μία και από την άλλη το καταστρέφουμε.