• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα Εργασίας για την Πολεοδομική-Περιβαλλοντική-Αρχαιολογική Νομοθεσία' | 17 Μαρτίου 2017, 13:20

    Θεωρούμε μη αποδεκτές, νομικά και επιστημονικά, τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, περί «αυτοδίκαιης ακυρότητας» των μη «προσαρμοζόμενων» εγκρίσεων ή τροποποιήσεων Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολεοδομικών Μελετών και Ρυμοτομικών Σχεδίων, καθώς είναι αντίθετες προς κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης. Προτείνεται η υποχρέωση αναθεώρησης τους βάσει των νέων διατάξεων, που άλλωστε δεν εμπεριέχει διαφορές ουσίας αλλά αλλαγές στις διατυπώσεις, να εκταθεί στους 60 μήνες, με ποινή για την μη συμμόρφωση, απώλεια κρατικής βοήθειας ή αδυναμία επέκτασης των Σχεδίων αυτών κ.ά. και όχι αυτοδίκαιη ακυρότητα.