• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ' | 11 Ιουνίου 2017, 21:31

    Έστω ένα νομικό πρόσωπο που είναι μέλος μιας Ε.Κοιν., με έδρα εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν και με πλήρη κυριότητα σε ακίνητο της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη/μέτοχοι του νομικού προσώπου, 1) μπορούν να είναι μέλη της ιδίας Ε.Κοιν. ; 2) Αν ΝΑΙ, τότε λογίζονται ως σχετιζόμενα με τον τόπο (εντός του 75%) ;