• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Ιακωβίδης' | 14 Ιουνίου 2017, 11:13

    Νομικό πρόσωπο μορφής Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται εντός της περιφερειακής ενότητας έχοντας μισθώσει ακίνητο για επενδιση σε ΑΠΕ και έχοντας και άδεια παραγωγής αλλα έδρα εκτός περιφερειακής ενότητας να μπορεί να συμμετέχει σε Ε.κοιν.