• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόφιλος Ζωίδης' | 16 Ιουνίου 2017, 11:10

    Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 2, περίπτωση α), γίνεται η ενεργειακή κοινότητα να απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα; Και αν γίνεται, ο ελάχιστος αριθμός αυτών είναι πέντε (5);