• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ' | 19 Ιουνίου 2017, 19:08

    Θα πρέπει να υπάρξει αντιστρόφως ανάλογη σύνδεση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που θα μπορεί να κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο με την ισχύ της παραγόμενης ενέργειας. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της παραγόμενης ενέργειας τόσο μικρότερος ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος καταστρατήγησης του θεσμού της ενεργειακής κοινότητας.