• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.' | 19 Ιουνίου 2017, 19:24

    Άρθρο 3, Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας παραγρ. 3. "Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.Μ.Η." Πρόταση 4η : να προστεθεί "στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και για το σύνολο της περιόδου".