• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.' | 19 Ιουνίου 2017, 19:59

    Άρθρο 6, Διάθεση κερδών Η αναφορά μόνο σε κέρδη, η έλλειψη διαχωρισμού πλεονασμάτων - κερδών, και η συνεπαγόμενη μη πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και κερδών στους παραγωγούς τους, που είναι τα μη μέλη και η τοπική κοινότητα που συναλλάσσονται με την ενεργ. κοιν., είναι προβλέψεις που περιορίζουν τις δυνατότητες ενίσχυσης και ανάπτυξής τους, περιορίζοντας τα κίνητρα συμμετοχής των πολιτών στην ενεργ. κοιν. ως μελών και τη συναλλαγή των πολιτών μαζί της ως μη μελών. Πρόταση 5η : Πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και περιορισμένης διανομής κερδών στα μή μέλη της ενεργ. κοιν. ανάλογα με τις συναλλαγές τους με αυτήν.