• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ' | 20 Ιουνίου 2017, 12:48

    Στο άρθρο 2, παρ. 3, η εντοπιότητα να αποδεικνύεται όχι μόνο με τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και από μισθωτήρια τουλάχιστον για τα τελευταία 10 έτη. Στο άρθρο 2, παρ. 4, σχετικά με τη σύνθεση των μελών στην περίπτωση Ε.Κ. με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα μέλη να είναι τουλάχιστον 10 αντί για 15. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 να προβλέπεται ποσοστό 50% αντί 75%.