• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 20 Ιουνίου 2017, 13:29

    Άρθρο 2: Αλλαγή Να δοθεί έμφαση στην συμμετοχή φυσικών προσώπων στις Ε.Κοιν. που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες χωρίς περιορισμούς, όπου βεβαίως μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, και ΟΤΑ, χωρίς ποσοστώσεις.