• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 20 Ιουνίου 2017, 13:42

    Άρθρο 11, παρ. 1: Διαγραφή Προτείνεται να απαλειφθεί η παρ. 1, τα κίνητρα πρέπει να εξυπηρετούν κυρίως τους στόχους της Ε.Κοιν.