• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Κασίμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός' | 20 Ιουνίου 2017, 14:03

    Ο συσχετισμός της 'εντοπιότητας" των μελών να μπορεί να αποδεικνύεται και με συμβολαιογραφικά μισθωτήρια άνω των 20 ετών και όχι μόνο με τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς επίσης τα νομικά πρόσωπα να έχουν την δυνατότηtα αντί της κύριας έδρας να επαρκεί η έδρα υποκαταστήματος στην ΠΕ.