• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Κασίμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός' | 20 Ιουνίου 2017, 14:55

    Να μην απαιτούνται άνω των 15 μελών για κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά άνω των 10 μελών εκ των οποίων τουλάχιστον 5 να είναι φυσικά πρόσωπα και όχι όπως αναφέρεται άνω 50% εκ του συνόλου των μελών, καθώς επίσης στην παρ. 3 του άρθρου 2 το 75% να γίνει 50%.