• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Κασίμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός' | 20 Ιουνίου 2017, 14:10

    Θέσπιση «Νέου Τέλους Προστασίας Περιβάλλοντος» ίσο με το 0,5% ή 1% των κερδών μόνο στις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ενεργειακές Κοινότητες για δράσεις σχετικά με αναδασώσεις ή εν γένει ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν. Με την θέσπιση του προτεινόμενου τέλους επιτυγχάνεται η αποδοχή των έργων από την τοπική κοινωνία, εξαιτίας του αντισταθμιστικού χαρακτήρα, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται η Ενεργειακή Κοινότητα.