• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΔΑΦΝΗ' | 24 Ιουνίου 2017, 18:55

    Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Άρθρο 3 Προτείνεται ο προσδιορισμός ελάχιστου αριθμού μελών διοικητικού συμβουλίου στα 5 μέλη καθώς και ως προαπαιτούμενο η διασπορά των μελών του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ των συμμετεχόντων μελών στην περίπτωση που στην Ε.Κοιν. συμμετέχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Για Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα κρίνεται σκόπιμο ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου να είναι φυσικό πρόσωπο – μέλος.