• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΔΑΦΝΗ' | 24 Ιουνίου 2017, 18:25

    Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Άρθρο 7 Σε συνέχεια των προτεινόμενων προσθηκών στο άρθρο 2 προτείνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου η προσθήκη δύο επιπλέον σημείων ως εξής: δ. συμβολαιογραφικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – μέλη που δεν είναι δημότες της περιφερειακής ενότητας και δεν αποδεικνύουν ιδιοκτησία ακινήτου μέσω άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων. ε. συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη βεβαίωση εκτέλεσης της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου ΝΠΙΔ – μέλους εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία συστήνεται η Ε.Κοιν.