• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κυριζόπουλος Πρόεδρος ΕΣΕΜΑ' | 25 Ιουνίου 2017, 09:06

    Με δεδομένες τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση πολυμελών συνεταιριστικών σχημάτων στη χώρα μας , ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει προγενέστερη εμπειρία από τη λειτουργία τους, προτείνεται να αρκεί ο αριθμός των 10 μελών για τη σύσταση κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εν. Κοινότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 να είναι φυσικά πρόσωπα. Επίσης προτείνεται το ποσοστό του 75% της παρ.3 να μειωθεί στο 50%.