• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ' | 11 Σεπτεμβρίου 2017, 21:21

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ΚΥΑ 5673/1997 άρθ 2, ορισμός 3 εξαιρούνται τα Όμβρια από το περιεχόμενο των "Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων". Επίσης, στα BREF του JRC για τη Χαλυβουργία (Iron & Steel Production) και τη Μεταλλουργία (Smitheries and Foundries Industry) το υπερσύνολο των "Υγρών Αποβλήτων + Ομβρίων" αποκαλείται "aquatic wastes", δηλ. "υδατικά απόβλητα" (βλ. και ΑΕΠΟ της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ για εγχώριες μονάδες του κλάδου). ΘΕΜΑ Όμως, πολλές υπηρεσίες θεωρούν ως "Υγρά Απόβλητα": α) την απορροή των ομβρίων (storm/surface run-off) β) από τους αύλιους αποθηκευτικούς χώρους των μονάδων ανακύκλωσης ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων, επειδή: 1.ΣΥΓΧΕΟΥΝ την εξεταζόμενη περίπτωση με άλλες που εμφανίζουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ χαρακτηριστικά, πχ: a. στραγγίσματα ΧΥΤΑ, b. ρυπασμένα χώματα διυλιστηρίων κλπ 2.Στην Απόφαση ΥΠΕΚΑ οικ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β/14) για το Περιεχόμενο των ΜΠΕ κατ Α1-Α2, ο μελετητής οφείλει (βλ. ΦΕΚ σ. 1574, § 5.5.2.i) να κάνει ειδική αναφορά στα "ΕΠΙΒΑΡΗΜΕΝΑ ΟΜΒΡΙΑ" εφόσον προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδος: συλλογή-επεξεργασία-διάθεση κλπ ΣΤΑΘΜΗ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ Επισημαίνεται ότι, για τις μονάδες ανακύκλωσης -ειδικά μεταλλικών αποβλήτων και αυτοκινήτων- η Διεθνής Στάθμη της Τεχνικής επιβάλλει: 1. Τη συλλογή των ομβρίων του αύλιου αποθηκευτικού χώρου. 2. Τη διέλευσή τους από ελαιολασποσυλλέκτη για δέσμευση ελαιωδών, σκουριάς, χώματος. 3. Την εφαρμογή Προληπτικών Μέτρων, που στο σύνολό τους έχουν υιοθετηθεί στην ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία (απορρύπανση ΟΤΚΖ, αποθήκευση ΕΑ σε στεγασμένο χώρο κλπ). Για τους λόγους αυτούς: 1. Η ανωτέρω προδιαγραφή έχει θεσμοθετηθεί με την ΠΠΔ ΣΤ-4 της ΚΥΑ οικ. 174072/2013 (ΦΕΚ 2138 Β/14) για τους "Χώρους συγκέντρωσης & διακίνησης παλαιών μετάλλων και ΟΤΚΖ" (κατ Β). Μάλιστα, με την κατασκευή ΧΩΡΙΣΤΟΥ δικτύου, ΟΧΙ παντορροϊκού. Δεν προδιαγράφει λύσεις διάθεσης. 2. Ομοίως, στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α/04) για την "Ανακύκλωση Ο.Τ.Κ.Ζ." προβλέπεται η χωριστή συλλογή των ομβρίων (βλ. ΦΕΚ σ. 4291, επάνω). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Για τις μονάδες διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων (βλ. ΚΥΑ 24944/06 ΦΕΚ 791 Β/06) καθίσταται υποχρεωτική η αποθήκευσή αυτών σε στεγασμένο χώρο (βλ. Παράρτημα, Κεφ 2, §2.1, εδάφιο 3ο "εντός εγκαταστάσεων"). ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1. Η διακύμανση της βροχής εμφανίζει ακραίες τιμές: ψιχάλισμα - νεροποντή 2. Ο χρόνος επαφής με τα υπαιθρίως αποθηκευμένα απόβλητα είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ, σε αντίθεση με τον πυθμένα ενός ΧΥΤΑ που η επαφή είναι διαρκής. 3. Τα όμβρια συμπαρασύρουν/ξεπλένουν οτιδήποτε βρεθεί στη ροή τους. Θέλοντας κάποιος να είναι ρεαλιστής, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι παρασύρονται οργανικά υπολείμματα από α) τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων και οικόσιτων ζώων (αποτσίγαρα, τρόφιμα, απεκκρίσεις ζώων κλπ) και β) το φυσικό περιβάλλον (φύλλα, κλαδάκια κλπ). Συνεπώς μία χημική ανάλυση θα εμφανίσει BOD, που αναλόγως της ημέρας δειγματοληψίας είναι πολύ πιθανό να υπερβεί το όριο των 25 mg/lit. 4. Ο Κύκλος του Νερού στη Φύση είναι ένα φαινόμενο φυσικό, καθολικό, με δυσθεώρητα μεγέθη. Η βροχή μέσω του υδρογραφικού δικτύου καταλήγει στους υδάτινους αποδέκτες για ν' αρχίσει ένα νέο κύκλο. Πώς μπορεί να επέμβει ο Άνθρωπος σε ένα τέτοιο φαινόμενο; ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ας εξετάσουμε ΤΥΠΙΚΕΣ περιπτώσεις ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ εφόσον τα "Επιβαρημένα Όμβρια" θεωρηθούν "Υγρά Απόβλητα": 1. Σε περιοχές του ΑΡΘΡΟΥ 7 του ΠΔ 51/2007 (πχ οι Σέρρες και όλη η πέριξ περιοχή ΥΥΣ: GR1100010), ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ η λειτουργία μονάδος που θα επέλεγε τη διάθεση των απορρυπασμένων ομβρίων: a. σε απορροφητικούς (με πρόσχημα) για Εμπλουτισμό ή b. σε ακάλυπτο τμήμα (πράσινο) εντός της εγκατάστασης για διήθηση. 2. Σε περίπτωση ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ μία μονάδα οφείλει να συνδεθεί με αυτό. Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ; Μπορεί ένας τοπικός κλάδος να παραλάβει την απορροή από πχ min 4 στρέμματα (άρτιο-οικοδομήσιμο) μετά από μπόρα, πχ 10 mm/h = 40 m3/h; Δηλαδή την ΗΜΕΡΗΣΙΑ κατανάλωση 800 ατόμων (50 lit/d) σε 1 ώρα !!! 3. Σε περίπτωση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΕΛ, μπορεί αυτή να παραλάβει την ετήσια βροχόπτωση από: a. ΜΙΑ ΜΟΝΟ μονάδα b. τεσσάρων 4 στρεμ (το ελάχιστο για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το γήπεδο !!! ) c. με ετήσια βροχόπτωση 400 mm/y (όχι Αγρίνιο, Κέρκυρα κλπ !!!) d. ακόμη και εάν δεχθούμε ότι το 30% εξατμίζεται (η Εξατμισοδιαπνοή είναι έως και ανύπαρκτη λόγω της υποχρεωτικής τσιμεντόστρωσης των αύλιων αποθηκευτικών χώρων): 4.000 τμ Χ 400 mm/y X (100%-30%) = 1.120 κμ/y !!!! 4. Αναλογιστήκαμε πόσες τέτοιες μονάδες ανακύκλωσης (αδειοδοτημένες) υπάρχουν στη Χώρα; a. Μπορούν οι ΕΕΛ να ανταποκριθούν; b. Ή οι επιχειρήσεις θα εμπλακούν σε έναν κυκεώνα μεταξύ "αρνητικών" ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών αδειοδότησης; c. Το μεταφορικό έργο (καύσιμα, κυκλοφοριακό) με βυτία; 5. Γιατί τα όμβρια μιας πολεοδομημένης περιοχής θεωρούνται "καθαρά όμβρια"; Οι διαρροές λιπαντικών από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα κάθε πρωΐ στην Λ. Κηφισίας θεωρούνται αμελητέες; Μήπως θα έπρεπε και ο Δήμος Αθηναίων να αιτηθεί άδεια διάθεσης "επιβαρυμένων ομβρίων" στο Σαρωνικό ; ΠΡΟΤΑΣΗ Να διατυπωθεί με σαφήνεια στο Άρθρο 2 ότι: 1.ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ στον ορισμό των "Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων" και συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας: a.ΚΑΙ η απορροή των Επιβαρυμένων Ομβρίων b.των αύλιων αποθηκευτικών χώρων εγκαταστάσεων ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων c.εξαιρουμένων των ΧΥΤΑ(Υ). 2.Επιτρέπεται η διάθεση των απορρυπασμένων Επιβαρυμένων Ομβρίων των ανωτέρω περιπτώσεων: a. σε δίκτυο ομβρίων, εάν υφίσταται, b. σε χάνδακες αποστράγγισης οδικού δικτύου (σ.σ. έρεισμα), c. σε ρέματα, d. σε απορροφητικούς βόθρους εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις απουσίας υδρογραφικού δικτύου (πχ Σίνδος Θεσσαλονίκης), e. σε τμήμα της ακάλυπτης επιφάνειας του γηπέδου της εγκατάστασης, που θα διαμορφώνεται κατάλληλα (ελαφρά εκσκαφή με δενδροφύτευση υδροχαρών) για την παραλαβή της απορροής. 3.Επιτρέπεται η κατασκευή υπεδάφιων δεξαμενών διαχείρισης Επιβαρυμένων Ομβρίων των ανωτέρω περιπτώσεων εντός των πλαγίων αποστάσεων (βλ. "Δ") του γηπέδου -----(σ.σ. τα όμβρια πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια για λόγους ασφαλείας. Αυτό επιτυγχάνεται φυσικά με επαρκή κλίση προς τα όρια του γηπέδου)------- μετά από έγκριση της περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσας Αρχής (συμπεριλαμβανομένης της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας στην περίπτωση εγκαταστάσεων της 9ης Ομάδας της ΔΙΠΑ 37964/16) που αφορά: 1.την κατασκευή ελαιολασποσυλλέκτη διαστασιολογημένου για ελάχιστη βροχόπτωση 13 mm/h και 2.την επιβολή των εξής Προληπτικών μέτρων: a.ετήσια αφαίρεση της συγκεντρούμενης στον ελαιολασποσυλλέκτη ιλύος και των υδαρών ελαιωδών b.κάλυψη του αύλιου αποθηκευτικού χώρου με τσιμέντο ή άσφαλτο, που δεν θα εμφανίζει κοιλότητες για την παρατεταμένη συγκράτηση ομβρίων, θα διαθέτει επαρκή κλίση προς τα σημεία συλλογής (πχ σχάρες, αυλάκια) c.συλλογή με απορροφητικά υλικά: i.των διαρροών λιπαντικών ή ii.άλλων χημικών ουσιών μετά από ατυχηματική διαρροή Γιάννης Σαμαράς Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (ΑΜ ΤΕΕ 71951, ΑΜ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 17199) Θεσσαλονίκη