• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κοτσιώνης' | 12 Σεπτεμβρίου 2017, 22:45

    Αν ο σκοπός της ΚΥΑ είναι να καλύψει τα υγρά απόβλητα από όλες τις πηγές παραγωγής τους, η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 είναι περιττή και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Αν αντιθέτως στο σκοπό της διάταξης δεν περιλαμβάνονται όλα τα υγρά απόβλητα, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς. Ιδίως για την περίπτωση των υγρών αποβλήτων κτηνοτροφικής προέλευσης για τα οποία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, μετά την Εγκύκλιο 145447/2011, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και να καθαρισθεί ότι όταν αυτά χρησιμοποιούνται για λίπανση αγροτικών καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την Υγ. Διάταξη Υ1β/2000, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ. Αντίστοιχη εξαίρεση θα πρέπει να υπάρξει για τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων για τις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται για λίπανση καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 127402/1487/Φ15/1-12-2016 Παναγιώτης Κοτσιώνης Χημικός Μηχανικός