• Σχόλιο του χρήστη 'Καμπάς Γεώργιος' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 13:56

    Προτείνεται για λόγους μη σύγχησης να αποσαφηνιστεί ο τρόπος επιβολής κυρώσεων καθορίζοντας μία Υπηρεσία ως αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων και να προσδιοριστεί με σαφήνεια η συνεργασία αυτής και των άλλων υπηρεσιών που διενεργούν ελέγχους για τον τρόπο εισήγησης της κύρωσης. Προτείνεται να οριστεί η κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή (ΑΕΠΟ, ΠΠΔ) ως αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων.