• Σχόλιο του χρήστη 'Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:24

    Είναι σκόπιμο να αναφερθούν αναλυτικά στο άρθρο αυτό όλοι οι ορισμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΚΥΑ, καθώς στα αναφερόμενα πέντε (5) νομοθετήματα μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή /και αντιφάσεις στους ορισμούς. Σπυρίδων Δημουλάς Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.