• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:13

    Στο τέλος του άρθρου 2 να προστεθεί: «Στον ορισμό «υγρά απόβλητα» δεν περιλαμβάνονται τα παράκτια ύδατα που χρησιμοποιούνται για θερμορύθμιση και η άλμη από την αφαλάτωση νερού» Η παραπάνω διευκρίνιση είναι απαραίτητη για την αποφυγή εμπλοκών που συχνά παρουσιάζονται κατά την αδειοδοτική διαδικασία.