• Σχόλιο του χρήστη 'Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε.' | 6 Νοεμβρίου 2017, 14:09

    ΚΥΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 1 Παράγραφος 1 Προβλέπεται η μείωση του ποσοστού κατανομής από 85% σε 80%. Ήδη όμως με την ισχύουσα κατανομή δεν απορροφήθηκαν όλες οι ποσότητες των εγχωρίως παραγομένων πρώτων υλών και έμειναν εκτός κατανομής περίπου το 45% των ποσοτήτων τηγανελαίων που συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, κατά την κατανομή του 2017, δηλώθηκαν πρώτες ύλες πού αντιστοιχούν στις ακόλουθες ποσότητες βιοντήζελ σε m3: Από ενεργειακές καλλιέργειες 79.372 Από βαμβακέλαιο 17.985 Από τηγανέλαια - ζωικά λίπη 38.478 Σύνολο: 135,835 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπόχρεοι εξαντλούν πάντα, (και συχνά υπερβαίνουν ), την επιτρεπόμενη απόκλιση 5% προς τα κάτω, η κατανεμόμενη ποσότητα, προκειμένου να καλύψει τις Ελληνικές πρώτες ύλες και εφ’ όσον η κατανάλωση πετρελαίου δεν αλλάξει θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 142,984 Με την προτεινόμενη μείωση σε 80% και αν θεωρήσουμε ότι οι καταναλώσεις παραμένουν σταθερές, η συνολική κατανεμόμενη ποσότητα θα είναι μόλις 124.235 m3, το 95% της οποίας, (επιτρεπόμενη απόκλιση), θα είναι 118.023. Θα υπολείπεται δηλαδή σημαντικά από τις ποσότητες βιοντήζελ που θα παραχθούν από Ελληνικές πρώτες ύλες, ακόμα και αν δεν υπάρξει κανένα άλλο κριτήριο. Πιστεύουμε ότι το ποσοστό κατανομής πρέπει να αυξηθεί και όχι να μειωθεί, και να δοθεί προτεραιότητα στις ελληνικές πρώτες ύλες. Δηλαδή με τα υπόλοιπα κριτήρια, (ερευνητικά προγράμματα και αιτούμενη ποσότητα), να κατανέμονται μόνον όσες ποσότητες τυχόν απομένουν μετά την πλήρη απορρόφηση των ελληνικών πρώτων υλών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι Ελληνικές πρώτες ύλες, που σε διαφορετική περίπτωση θα υποκατασταθούν από εισαγόμενες πρώτες ύλες ή από εισαγόμενο βιοντήζελ με πολύ χειρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ. Εξακολουθεί να γίνεται χρήση των όρων «χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια» και «τηγανέλαια» σαν να αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Ουδέποτε διευκρινίσθηκε ποια προϊόντα περιλαμβάνουν αυτές οι κατηγορίες. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς τα ίδια προϊόντα δηλώνονται από τους δικαιούχους είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία. Παρακαλούμε είτε να ενοποιηθούν οι δύο κατηγορίες σε μία, είτε να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι η διαφορά τους. Τα φρέσκα έλαια που είναι ακατάλληλα για βρώση πρέπει να αποκλεισθούν ρητώς από το κριτήριο «τηγανελαίων – ζωικών λιπών, δεδομένου ότι είναι αδύνατον να διαπιστωθεί αν κατέστησαν «ακατάλληλα» σκοπίμως. Σε κάθε περίπτωση, δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του κριτήριου αυτού, δεδομένου ότι δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις και επομένως δεν μπορούν να απαλλαγούν από την επιβάρυνση CO2 της καλλιέργειας και ελαιοποίησης. Στην ΚΥΑ κριτηρίων, ΦΕΚ 253/08/02/2013, αναφέρεται, (Άρθρο 1 Α θ0 i), ότι: «Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός… και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών …» Εξ’ άλλου, στο παράρτημα 1 της ίδιας ΚΥΑ, αναφέρεται ότι: «… δ) οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στην αίτησή μας είναι ελληνικής προέλευσης, κατάλληλες για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, δεν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία μας στα πλαίσια κατανομής προηγούμενων ετών…» Ο συνδυασμός των ανωτέρων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας δικαιούχος δεν μπορεί να ξαναδηλώσει τις περισσευούμενες ποσότητες, την επόμενη χρονιά, αλλά μπορεί να τις πουλήσεις - είτε απ’ευθείας είτε μέσω εμπόρου - σε άλλον δικαιούχο, και αυτός να τις συμπεριλάβει στην αίτησή του την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει είτε να απαγορεύεται γενικά να ξαναδηλώνονται οι ίδιες ποσότητες σε επόμενη κατανομή, (και όχι να απαγορεύονται μόνο τα ίδια τιμολόγια), όπως είναι το λογικό, είτε να επιτρέπεται να τις ξαναδηλώνει και ο ίδιος ο αρχικός δικαιούχος.