KYA κριτηρίων

Για να δείτε την KYA κριτηρίων, πατήστε εδώ

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 14:22 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 5 παρ.1:
  Να προστεθεί σημείο ότι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κριτηρίου των τηγανελαίων (ΕΛ3i) τα λάδια που περιγράφονται στην εγκύκλιο οικ. 176052/4.5.2017 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ».

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 14:09 | Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε.

  ΚΥΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 1 Παράγραφος 1
  Προβλέπεται η μείωση του ποσοστού κατανομής από 85% σε 80%. Ήδη όμως με την ισχύουσα κατανομή δεν απορροφήθηκαν όλες οι ποσότητες των εγχωρίως παραγομένων πρώτων υλών και έμειναν εκτός κατανομής περίπου το 45% των ποσοτήτων τηγανελαίων που συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, κατά την κατανομή του 2017, δηλώθηκαν πρώτες ύλες πού αντιστοιχούν στις ακόλουθες ποσότητες βιοντήζελ σε m3:

  Από ενεργειακές καλλιέργειες 79.372
  Από βαμβακέλαιο 17.985
  Από τηγανέλαια – ζωικά λίπη 38.478
  Σύνολο: 135,835

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπόχρεοι εξαντλούν πάντα, (και συχνά υπερβαίνουν ), την επιτρεπόμενη απόκλιση 5% προς τα κάτω, η κατανεμόμενη ποσότητα, προκειμένου να καλύψει τις Ελληνικές πρώτες ύλες και εφ’ όσον η κατανάλωση πετρελαίου δεν αλλάξει θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 142,984

  Με την προτεινόμενη μείωση σε 80% και αν θεωρήσουμε ότι οι καταναλώσεις παραμένουν σταθερές, η συνολική κατανεμόμενη ποσότητα θα είναι μόλις 124.235 m3, το 95% της οποίας, (επιτρεπόμενη απόκλιση), θα είναι 118.023. Θα υπολείπεται δηλαδή σημαντικά από τις ποσότητες βιοντήζελ που θα παραχθούν από Ελληνικές πρώτες ύλες, ακόμα και αν δεν υπάρξει κανένα άλλο κριτήριο.

  Πιστεύουμε ότι το ποσοστό κατανομής πρέπει να αυξηθεί και όχι να μειωθεί, και να δοθεί προτεραιότητα στις ελληνικές πρώτες ύλες. Δηλαδή με τα υπόλοιπα κριτήρια, (ερευνητικά προγράμματα και αιτούμενη ποσότητα), να κατανέμονται μόνον όσες ποσότητες τυχόν απομένουν μετά την πλήρη απορρόφηση των ελληνικών πρώτων υλών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι Ελληνικές πρώτες ύλες, που σε διαφορετική περίπτωση θα υποκατασταθούν από εισαγόμενες πρώτες ύλες ή από εισαγόμενο βιοντήζελ με πολύ χειρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ.
  Εξακολουθεί να γίνεται χρήση των όρων «χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια» και «τηγανέλαια» σαν να αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Ουδέποτε διευκρινίσθηκε ποια προϊόντα περιλαμβάνουν αυτές οι κατηγορίες. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς τα ίδια προϊόντα δηλώνονται από τους δικαιούχους είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία. Παρακαλούμε είτε να ενοποιηθούν οι δύο κατηγορίες σε μία, είτε να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι η διαφορά τους.

  Τα φρέσκα έλαια που είναι ακατάλληλα για βρώση πρέπει να αποκλεισθούν ρητώς από το κριτήριο «τηγανελαίων – ζωικών λιπών, δεδομένου ότι είναι αδύνατον να διαπιστωθεί αν κατέστησαν «ακατάλληλα» σκοπίμως. Σε κάθε περίπτωση, δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του κριτήριου αυτού, δεδομένου ότι δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις και επομένως δεν μπορούν να απαλλαγούν από την επιβάρυνση CO2 της καλλιέργειας και ελαιοποίησης.
  Στην ΚΥΑ κριτηρίων, ΦΕΚ 253/08/02/2013, αναφέρεται, (Άρθρο 1 Α θ0 i), ότι:
  «Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός… και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών …»

  Εξ’ άλλου, στο παράρτημα 1 της ίδιας ΚΥΑ, αναφέρεται ότι:
  «… δ) οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στην αίτησή μας είναι ελληνικής προέλευσης, κατάλληλες για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, δεν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία μας στα πλαίσια κατανομής προηγούμενων ετών…»
  Ο συνδυασμός των ανωτέρων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας δικαιούχος δεν μπορεί να ξαναδηλώσει τις περισσευούμενες ποσότητες, την επόμενη χρονιά, αλλά μπορεί να τις πουλήσεις – είτε απ’ευθείας είτε μέσω εμπόρου – σε άλλον δικαιούχο, και αυτός να τις συμπεριλάβει στην αίτησή του την επόμενη χρονιά.
  Θα πρέπει είτε να απαγορεύεται γενικά να ξαναδηλώνονται οι ίδιες ποσότητες σε επόμενη κατανομή, (και όχι να απαγορεύονται μόνο τα ίδια τιμολόγια), όπως είναι το λογικό, είτε να επιτρέπεται να τις ξαναδηλώνει και ο ίδιος ο αρχικός δικαιούχος.

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 14:25 | Σ.ΒΙ.Β.Ε

  1. Ο πίνακας της σελίδας 8 να διαμορφωθεί ως εξής :

  ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ / ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ)
  ΗΛΙΑΝΘΟΣ 0,480
  ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,480
  ΣΟΓΙΑ 0,250

  Μετά τη δεκαετή εμπειρία των καλλιεργητών, την ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων, αλλά και την αύξηση της καλλιέργειας από 100.000 σε 900.000 στρέμματα, αφενός διότι μένουν αδιάθετες ποσότητες ενεργειακών εκτός κατανομής και αφετέρου γιατί η αγροτική ανάπτυξη είναι αναγκαία επιβολή, είναι επιβεβλημένο να αλλάξουν οι αποδόσεις όπως προτείνουμε παραπάνω.

  Τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές έχουν βοηθήσει την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την άρδευση της καλλιέργειας και της συνεχόμενης εξέλιξης των χαρακτηριστικών των υβριδίων ώθησαν την αύξηση αυτή.

  Αναλυτικότερα, τα νέα σύνθετα λιπάσματα εμπλουτισμένα με μακροστοιχεία όπως το θείο (S) και μικροστοιχεία όπως το βόριο (B) ή ο ψευδάργυρος (Zn) αυξάνουν το τελικό ποσοστό της ελαιοπεριεκτικότητας της παραγωγής.

  Η άρδευση της καλλιέργειας, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί, εκτός από την αύξηση της απόδοσης, συμβάλει σημαντικά και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας. Αποτελέσματα πειραμάτων πολλών ετών έχουν δείξει ότι σε αρδευόμενα χωράφια η ελαιοπεριεκτικότητα του τελικού προϊόντος έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες το λιγότερο.

  Τέλος οι εταιρείες παραγωγής υβριδίων ηλίανθου έχουν στρέψει την προσοχή τους στη βελτίωση των χαρακτηριστικών των καινούριων υβριδίων με βάση την καλύτερη απόδοση, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες και τα ζιζάνια που προσβάλουν την καλλιέργεια, αλλά κυρίως την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας, ούτως ώστε να γίνονται αποδεκτά από την εκάστοτε βιομηχανία βιοκαυσίμων.

  Ο δε παραγωγός χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές για την καλλιέργεια των ενεργειακών, βλέπει να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα οικονομικά του μεγέθη, τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κέρδη, χρησιμοποιώντας απόλυτους αριθμούς.

  Έτσι πιστοποιείται η προαναφερθείσα αύξηση, αλλά και ο διαρκής πειραματισμός με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

  2. Ο πίνακας της σελίδας 9 να διαμορφωθεί ως εξής :

  ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΟΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ)
  ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 350
  ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 300
  ΣΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 450

  3. Τα ερευνητικά προγράμματα να καταργηθούν και η ποσόστωσή τους να μεταφερθεί αυτούσια στο κριτήριο των ενεργειακών. Δηλαδή o συντελεστής των ερευνητικών να προστεθεί στον συντελεστή των ενεργειακών και έτσι ο τύπος υπολογισμού των κατανεμόμενων ποσοτήτων βιοντίζελ ανά εταιρεία να διαμορφωθεί ως εξής :

  Κi = {[0,6175*ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07*ΕΛ2i / (Σύνολο ΕΛ2i)] + [0,125 *ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875*Αi / (Σύνολο Αi)]}* ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή.

  Επίσης στο άρθρο 5 παράγραφος 3 : ζητάμε ο συντελεστής του κριτηρίου των ενεργειακών καλλιεργειών (ΕΛ1i) να μην πέφτει ποτέ κάτω από το 0,6175. Δηλαδή σε περίπτωση που οι ποσότητες των σπόρων δεν επαρκούν για να προκύψει αυτός ο συντελεστής βαρύτητας, τότε το ποσοστό που υπολείπεται για να συμπληρωθεί το 0,6175 , να μοιράζεται αναλογικά στις εταιρείες που έχουν ενεργειακές καλλιέργειες κι έτσι ο συντελεστής να παραμένει σταθερός. Το ζητάμε αυτό διότι : πολλές εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ που συνάπτουν συμβάσεις καλλιέργειας ενεργειακών φυτών με τους αγρότες, παρέχουν σε αυτούς επί πιστώσει γεωργικά εφόδια (σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα) και σε ορισμένες περιπτώσεις τους δίνεται και προκαταβολή χρημάτων, τα οποία συμψηφίζονται με την ποσότητα σπόρων που παραδίδουν τελικά από τη συγκομιδή. Σε μία καταστροφική για τις καλλιέργειες χρονιά (λόγω ανομβρίας, χαλαζιού κ.α.) οι αγρότες δε θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν στις εταιρείες κι έτσι το κόστος θα είναι τεράστιο γι’αυτές. Διατηρώντας το συντελεστή των ενεργειακών σταθερό στο 0,6175, αυτός θα λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας για τις εταιρείες και θα μετριάζεται η ζημία που υφίστανται σε περιπτώσεις σαν τις ανωτέρω.

  4. Διατηρείται ως ποσόστωση το 85 % – 15 %, αντί του προτεινόμενου 80 % -20 %.

  5. Εκτός από τις αγορές των ά υλών για παραγωγή βιοντίζελ, να παρουσιάζονται και οι πωλήσεις. Να κατατίθεται excel υπογεγραμμένο από ορκωτό λογιστή με τα στοιχεία που έχουμε συζητήσει. Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε να προτείνουμε τo εξής:

  Nα κατατίθεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο εκτύπωση του βιβλίου αποθήκης
  (ή κατάσταση που να προκύπτει επακριβώς από τα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου) πιστοποιημένο από Ορκωτούς Λογιστές με τα εξής στοιχεία:

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΚΙΛΑ
  ΣΥΝΟΛΑ

  Σημ.
  1) Μονάδα μέτρησης το κιλό, για όλα τα είδη που συμμετέχουν στον πίνακα 3 της απόφασης
  2) Χρονικό διάστημα αναφοράς 1/1 έως 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορά η πρόσκληση
  3) Οι αναλώσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις κατανεμημένες ποσότητες ανά κριτήριο

  Με τον συγκεκριμένο πίνακα διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι συμμετέχουν στην κατανομή με τις καθαρές ποσότητες ανά κριτήριο καθώς μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα τιμολόγια αγοράς και τα πιστωτικά , ενώ δεν λαμβάνονταν υπόψη οι πωλήσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ποσότητες που μπορεί να είχαν πωληθεί να δηλώνονταν στην κατανομή μιας και ο δικαιούχος θα μπορούσε να καταθέσει απλά το τιμολόγιο αγοράς χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το τιμολόγιο πώλησης.

  6. Να εκδίδουν τα διυλιστήρια υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες βιοντίζελ που παρέλαβαν ετησίως ανά είδος πρώτης ύλης ανά προμηθευτή σύμφωνα με τα πιστοποιητικά αειφορίας που παρέλαβαν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει άμεση σύνδεση και έλεγχος ότι οι ποσότητες που κατανεμήθηκαν ανά δικαιούχο τελικά κατέληξαν στους υπόχρεους, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτό να ελεγχθεί.