• Σχόλιο του χρήστη 'GF ENERGY ABEE' | 6 Νοεμβρίου 2017, 14:22

    Άρθρο 5 παρ.1: Να προστεθεί σημείο ότι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κριτηρίου των τηγανελαίων (ΕΛ3i) τα λάδια που περιγράφονται στην εγκύκλιο οικ. 176052/4.5.2017 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ».