• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Μήτσιος' | 15 Νοεμβρίου 2017, 17:45

    Να τροποποιηθεί, εφόσον είναι δυνατό, ο νομος 32473/7718 (ΦΕΚ 1830 Β΄ /31 Δεκεμβρίου 2001) "Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργείας του Εθνικού πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και Σχέδιο Διαχείρησης αυτού". Σύμφωνα με το κεφάλαιο "Α" , "Λειτουργεία Κέντρου Κωπηλασίας - Κανό" παράγραφο 2 [ "εντός των λιμνών απαγορεύονται όλες οι άλλες δραστηριότητες , αθλητικές ή μη. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρησιμοποίηση μηχανομκινήτων λέμβων (εκτός αυτών που έιναι απαραίτητητες για τη λειτουργεία του Αθλητικού Κέντρου), λέμβων αναψυχής, καθώς και η κολύμβηση ή το ψάρεμα"], απαγορεύεται η δραστηριότητα ενάσκησης αθλητικής αλίειας όπως αυτή ορίζεται στην λειτουργεία της ΕΟΥΔΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) . ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Εξαιρούνται δραστηριότητες ενάσκησης αθλητικής αλιείας υπό την αιγίδα της ΕΟΥΔΑ οι οποίες θα διενεργούνται με τον εκάστωτε κανονισμό αυτής και κατόπιν εγκρίσεως του Φορέα Διαχείρησης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα. Η τροποποίση αυτή θα δώσει την δυνατότητα ήπιας ανάπτυξης της περιοχής μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων (ενοικίασης εξοπλισμού, διαμονής, ειδών αλιείας, εστιατορίων και καφέ πλησίον του χώρου αλιείας κλπ) σε συνδιασμό με διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων (πχ 63ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλιείας με φελλό σε γλυκά νερά στην Φιλιππούπολη της Βουλγαριας που έγινε στο κωπηλατοδρόμιο της πόλης) αλλα και στην δυνατότητα εσόδων για τον φορέα απο παράλληλες ενέργειες. Σας ευχαριστώ