ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΡΘΡΟ 12 Καταργούμενες διατάξεις

1α. Η παράγραφος 9α του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) τροποποιείται ως εξής: «Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς» που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 14/2012 (226 ΑΑΠ), καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στον ΦΔΠΠ της περίπτωσης 29 του άρθρου 2 του παρόντος».
1β. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργούνται από την δημοσίευση του παρόντος, πλην της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου που διατηρείται σε ισχύ.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, καταργείται.

 • Συμφωνούμε απολύτως με το σχόλιο των ΜΚΟ (ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Kαλλιστώ, ΑΝΙΜΑ, MEDASSET, MΟm και WWF Ελλάς)

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 13:21 | Εργαζόμενοι Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Σύμφωνα με αυτό το άρθρο καταργείται το οργανόγραμμα για το προσωπικό των ΦΔ που είχε συσταθεί με το ν. 2742/1999 (Α΄207) και δεν αντικαθίσταται με νέο οργανόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν έχει ορισθεί νέο οργανόγραμμα,στις προκηρύξεις για τα οχτάμηνα, ποιές ειδικότητες θα προκηρυχθούν σε κάθε ΦΔ;

 • Προτείνεται η τροποποίηση και όχι η κατάργηση του Αρ. 15 της παρ. 6 του ν.2742/1999 σύμφωνα με τις ανάγκες των διευρυμένων ορίων των Φ.Δ.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 11:38 | Μ. Μουρατίδης

  Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει θα πρέπει να τροποποιηθεί και όχι να καταργηθεί σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν για προηγούμενα άρθρα που αναφέρονται στην λειτουργία και στο προσωπικό των ΦΔΠΠ.

 • Στο παρόν άρθρο καταργείται οποιαδήποτε υφιστάμενη ρύθμιση αφορά τη στελέχωση των ΦΔ με προσωπικό, χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε νέα στέλεχωση. Κατ’ ουσία αποτελεί την πιο ριζοσπαστική καινοτομία αυτού του Σχεδίου Νόμου, απογυμνώνοντας τους ΦΔ από προσωπικό, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη μελλοντική στελέχωσή του.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:23 | Εργαζόμενοι στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

  Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, καταργείται.
  Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο οργανόγραμμα για το προσωπικό των ΦΔ που είχε συσταθεί με το ν. 2742/1999 (Α΄207) και δεν αναφέρει πως θα αντικατασταθεί ή έστω τι θα ισχύει μέχρι την δημιουργία νέου οργανογράμματος.

  Δημήτριος Μπαρέλος
  Σπυρίδων Κώνστας
  Πέτρος Καραγεώργος
  Ευστράτιος Φλούδας
  Βασιλική Τάλλαρου
  Μαρία Κατσικάτσου
  Θεοδώρα Κρανιώτη
  Σταυρούλα Καραβά
  Κωνσταντίνος Φλούδας
  Ιωάννης Γεροκώστας
  Θεόδωρος Τόλος
  Ιωάννης Γάτας
  Ευστράτιος Ιωάννου
  Κωνσταντίνος Πασσάς
  Σπυρίδων Φιφής
  Νικόλαος Κολιοκώτσης

 • Παρ. 1β. Δεν θα πρέπει να καταργηθεί η παρ. 13 του άρθ. 8 του ν. 4109 που θέτει το πλαίσιο και το περιεχόμενων των συμβάσεων διαχείρισης. Ήταν μία εκκρεμότητα πολλών ετών, από την υιοθέτηση του ν. 2742/1999, που συμπληρώθηκε με τη συγκεκριμένη διάταξη το 2013.
  Προτείνεται: «1β. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργούνται από την δημοσίευση του παρόντος, πλην των παραγράφων 10 και 13 του ίδιου άρθρου που διατηρούνται σε ισχύ.

  Παρ. 2. Η κατάργηση του άρθ. 6 που προβλέπει την οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) των ΦΔΠΠ επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι ΦΔΠΠ δεν προβλέπεται με το παρόν να έχουν οργανωτική και επιτελική δομή ούτε και τακτική στελέχωση. Σημειώνεται ότι αρθ. 6 είχε τροποποιηθεί ήδη με την παρ. 14 του άρθ. 8 του ν 4109/2013 και είχε μειώσει τις οργανικές θέσεις των ΦΔΠΠ από «είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού» σε τέσσερις (4), οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν και από αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 17:08 | Χρήστος Μήτσιος

  Θα ήθελα να προσθέσω ότι κατά την αθλητική αλιεία καθε αλίευμα αφού μετρηθεί αφήνεται στο φυσικό του περιβάλλον.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 17:45 | Χρήστος Μήτσιος

  Να τροποποιηθεί, εφόσον είναι δυνατό, ο νομος 32473/7718 (ΦΕΚ 1830 Β΄ /31 Δεκεμβρίου 2001) «Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργείας του Εθνικού πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και Σχέδιο Διαχείρησης αυτού».

  Σύμφωνα με το κεφάλαιο «Α» , «Λειτουργεία Κέντρου Κωπηλασίας – Κανό» παράγραφο 2 [ «εντός των λιμνών απαγορεύονται όλες οι άλλες δραστηριότητες , αθλητικές ή μη. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρησιμοποίηση μηχανομκινήτων λέμβων (εκτός αυτών που έιναι απαραίτητητες για τη λειτουργεία του Αθλητικού Κέντρου), λέμβων αναψυχής, καθώς και η κολύμβηση ή το ψάρεμα»], απαγορεύεται η δραστηριότητα ενάσκησης αθλητικής αλίειας όπως αυτή ορίζεται στην λειτουργεία της ΕΟΥΔΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) .

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Εξαιρούνται δραστηριότητες ενάσκησης αθλητικής αλιείας υπό την αιγίδα της ΕΟΥΔΑ οι οποίες θα διενεργούνται με τον εκάστωτε κανονισμό αυτής και κατόπιν εγκρίσεως του Φορέα Διαχείρησης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα.

  Η τροποποίση αυτή θα δώσει την δυνατότητα ήπιας ανάπτυξης της περιοχής μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων (ενοικίασης εξοπλισμού, διαμονής, ειδών αλιείας, εστιατορίων και καφέ πλησίον του χώρου αλιείας κλπ) σε συνδιασμό με διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων (πχ 63ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλιείας με φελλό σε γλυκά νερά στην Φιλιππούπολη της Βουλγαριας που έγινε στο κωπηλατοδρόμιο της πόλης) αλλα και στην δυνατότητα εσόδων για τον φορέα απο παράλληλες ενέργειες.
  Σας ευχαριστώ

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 09:38 | Χρήστος Σιμούλης

  Παρακαλώ δείτε: «29 του άρθρου 2» μήπως πρέπει ν’ αντικατασταθεί με «α της παραγράφου 2 του άρθρου 2»; Ευχαριστώ πολύ.