• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Μουρατίδης' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:38

    Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει θα πρέπει να τροποποιηθεί και όχι να καταργηθεί σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν για προηγούμενα άρθρα που αναφέρονται στην λειτουργία και στο προσωπικό των ΦΔΠΠ.