• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Αίνου' | 22 Νοεμβρίου 2017, 13:21

    Σύμφωνα με αυτό το άρθρο καταργείται το οργανόγραμμα για το προσωπικό των ΦΔ που είχε συσταθεί με το ν. 2742/1999 (Α΄207) και δεν αντικαθίσταται με νέο οργανόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν έχει ορισθεί νέο οργανόγραμμα,στις προκηρύξεις για τα οχτάμηνα, ποιές ειδικότητες θα προκηρυχθούν σε κάθε ΦΔ;