• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:15

    Το Ελληνκό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα πρεπει να είναι διάδοχος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ όχι μόνο για τα Ελλείματα των Αγορών αλλά και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ . Σε κάθε άλλη περίπτωση η διάσπαση αυτή ως μέχρι σήμερα στο κείμενο προς διαβούλευση προδιαγράφεται , θα έχει ως παράπλευρη έστω συνέπεια την δημιουργία συνθηκών συρρίκνωσης των γεγενημμένων και δικαστικά εκκρεμών απαιτήσεων των παραγωγών Φ/Β, γεγονός που οδηγεί σε παραβίαση συνταγματικών και κοινοτικών / ευρωπαϊκών διατάξεων. Οι Φ/Β παραγωγοί για ακόμα μια φορά έστω εκ του αποτελέσματος θα αποτελέσουν τις παράπλευρες απώλειες - ακούσια θύματα της όλης διαδικασίας θεωρητικού εκσυγχρονισμού του συστήματος.