• Σχόλιο του χρήστη 'ATHENS EXCHANGE GROUP' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:43

    Αναφορικά με την αναφορά στο "Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας" και δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των τεχνικών λειτουργιών και η ονομασία τους προβλέπεται να προβλεφθεί στο Κανονισμό και ο συγκεκριμένος όρος δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς, προτείνεται να αντικατασταθεί με τον όρο «στο Χρηματιστήριο Ενέργειας».