• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:06

    Τίθεται ως προαιρετική η πρόβλεψη για πληρωμή κρατήσεων μέσω «ενιαίας αρχής». Η διάταξη της παρ. 1 δείχνει ότι όντως έχει τη δυνατότητα ο υπό ίδρυση φορέας να παρακάμπτει την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (στην οποία προφανώς αναφέρεται ο όρος «ενιαία αρχή»).