• Σχόλιο του χρήστη 'Xenia Tsimenidou' | 8 Αυγούστου 2018, 11:00

    Παρακαλώ να σημειωθεί κάπου έντονα στο ΠΔ ότι θα υπάρξει με κάποιον τρόπο αυστηρός έλεγχος (με αντίστοιχα αυστηρές κυρώσεις) για τη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ρυζοχώραφα). Είναι ντροπή να βλέπει κανείς πλούσια και σπάνια είδη ορνιθοπανίδας (τα περισσότερα υπο αόλυτη προστασία μεταναστευτικά πουλιά) να φωλιάζουν και να τρέφονται από στάσιμα νερά, τα οποία έχουν γίνει πολύχρωμα από τα παράνομα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή και καταλήγουν στον Θερμαϊκό Κόλπο (υπάρχουν απτές αποδείξεις, αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα εντός των χωραφιών για να συναντήσει τα άδεια μπουκάλια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή απλά μια δειγματοληψία νερού). Ακόμη, θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τη μείωση ή τη συλλογή των φερτών επιπλεόντων απορριμμάτων που μεταφέρονται από τα ποτάμια (κυρίως από τον Αξιό), τα οποία καταλήγουν και εγκλωβίζονται στον κλειστό Όρμο της Θεσσαλονίκης. Τα απορρίμματα αυτά είναι κυρίως πλαστικά και απειλούν άμεσα τόσο την παρυδάτια όσο και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.