• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ' | 8 Αυγούστου 2018, 14:53

    Ήδη με την ανάρτηση του σχεδίου Π.Δ., "άρχισαν τα όργανα" για αυστηρό έλεγχο στην χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων για τις υφιστάμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που παρανόμως προσπαθούν να εντάξουν στα όρια του Ε.Π.. Κυρίες/οι οικολογούντες και οικολογοτραφείς δεν είναι Ε.Π. οι ιδιοκτησίες των παραγωγών και μη, όσο πλησίον και αν βρίσκονται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Στην περιοχή βρίσκεται ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας, ο οποίος με αειφορική διαχείριση παράγει το καλύτερο ρύζι που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, απηλλαγμένο από οποιαδήποτε χημικά κατάλοιπα και υψηλής διατροφικής αξίας. Αυτό όμως δεν απασχολεί πολλούς καθώς πέραν του ότι τρέφονται αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα δήθεν βιολογικά, δεν έχουν κάνει τον κόπο να επισκεφτούν έστω και μία φορά την περιοχή, γιατί αλλιώς θα διαπίστωναν πως δεν υπάρχουν ούτε πολύχρωμα ούτε παρδαλά νερά, η δε χρήση των φυτοφαρμάκων γίνεται με αυστηρές οδηγίες και ελέγχους τόσο από την ίδια την πολιτεία όσο και από τους αγοραστές των γεωργικών προϊόντων. Τα ζιζανιοκτόνα και τα λιπάσματα είναι εγκεκριμένα από το κράτος με γνώμονα την ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Και στο σημείο τούτο τίθεται το απλό ερώτημα: Εάν τόσο χρόνια (άνω των 50) γινόταν χρήση παράνομων (όπως νομίζουν μερικοί) ή μη συμβατικών με το περιβάλλον ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων θα υπήρχε η "πλούσια ορνιθοπανίδα" να προστατέψουν εν έτει 2018 οι όψιμοι οικολογούντες και οι ΚΡΑΤΙΚΟΤΡΑΦΕΊΣ καρεκλοαγκαλιστές. Όχι κυρίες/οι δεν θα υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ, και σήμερα υπάρχει γιατί σε αυτόν τον τόπο βρεθήκαμε ΕΜΕΙΣ και όχι εσείς. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ