• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Παπαδόπουλος' | 21 Αυγούστου 2018, 09:04

    Στην παρ. 3β του άρθρου 5 λανθασμένα αναφέρεται οτι την δασοτεχνική μελέτη θα εκπονήσει η Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης, διότι βάσει των με αρ. 245486/4063/14-11-1978 και 156939/811/6-3-1979 αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα ανήκει στην Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης και νυν Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.